Top 8 Chính sách nổi bật có hiệu lực trong tháng 4/2023

Kim Ngưu 51 0 Báo lỗi

Bắt đầu từ tháng 4/2023 rất nhiều chính sách mới bắt đầu có hiệu lực, nổi bật có thể kể tới như: Bổ sung thêm bệnh nghề nghiệp được hưởng BHXH, lớp cận chuyên ... xem thêm...

 1. Bổ sung thêm bệnh nghề nghiệp được hưởng BHXH là nội dung được đề cập tại Thông tư 02/2023/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 1/4/2023. Theo đó, "bệnh Covid-19 nghề nghiệp" đã được bổ sung vào danh mục bệnh nghề nghiệp được hưởng BHXH.


  Theo Phụ lục 35 Thông tư 02, bệnh Covid-19 nghề nghiệp là bệnh phát sinh trong quá trình lao động, do người lao động phải tiếp xúc với virus SARS-CoV-2 có trong môi trường lao động.


  Có 2 yếu tố gây nên bệnh Covid-19 nghề nghiệp, gồm:

  • Có tiếp xúc với virus SARS-CoV-2 trong môi trường lao động
  • Yếu tố gây bệnh được ghi nhận tại 1 trong các văn bản sau:
   • Biên bản xác định tiếp xúc nghề nghiệp với vi rút SARS-CoV-2
   • Văn bản cử tham gia phòng chống dịch, phục vụ, cứu trợ người nhiễm vi rút SARS-CoV-2
   • Đánh giá yếu tố tiếp xúc nghề nghiệp quy định tại Nghị định 44/2016/NĐ-CP
   • Biên bản xác nhận tiếp xúc với yếu tố có hại gây bệnh nghề nghiệp cấp theo Thông tư 28/2016/TT-BYT
  Bổ sung thêm bệnh nghề nghiệp được hưởng BHXH
  Bổ sung thêm bệnh nghề nghiệp được hưởng BHXH

 2. Hướng dẫn về việc bổ nhiệm, xếp lương viên chức tuyên truyền văn hóa có hiệu lực từ ngày 10/4/2023 đã quy định cụ thể mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và các cách xếp lương viên chức chuyên ngành tuyên truyền văn hóa.


  Theo Thông tư 02/2023/TT-BVHTTDL quy định 3 chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành tuyên truyền văn hóa báo gồm:


  Hệ số lương
  Tuyên truyền viên văn hóa chính
  (Mã số: V.10.10.34)
  4,00 đến 6,38
  Tuyên truyền viên văn hóa
  (Mã số: V.10.10.35)
  2,34 đến 4,98
  Tuyên truyền viên văn hóa trung cấp
  (Mã số: V.10.10.36)
  1,86 đến 4,06
  Ảnh minh họa
  Ảnh minh họa
 3. Mỗi năm tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức 02 lần là một trong những nội dung đánh chú ý được nêu trong Nghị định 06/2023/NĐ-CP quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức có hiệu lực từ 10/4/2023.


  Căn cứ Điều 4 Nghị định 06/2023/NĐ-CP, việc kiểm định chất lượng đầu vào công chức sẽ được tổ chức định kỳ 02 lần vào tháng 7 và tháng 11 hàng năm.


  Bộ Nội vụ là cơ quan có thẩm quyền tổ chức, kiểm định chất lượng đầu vào của công chức. Trước ngày 31/1 hàng năm,Bộ Nội vụ sẽ công bố kế hoạch tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức trên hệ thống Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ và trang thông tin về kiểm định chất lượng đầu vào công chức.


  Về hình thức thực hiện: Việc kiểm định chất lượng đầu vào viên chứ sẽ được thực hiện theo hình thức thi trắc nghiệm trên máy tính với các câu hỏi liên quan tới năng tực tư duy, năng lực ứng dụng kiến thức vào thực tiễn, hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy nhà nước, quyền và nghĩa vụ của công chức,...


  Thí sinh được xác định là đạt yêu cầu kiểm định chất lượng đầu vào công chức khi trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên.

  Mỗi năm tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức 02 lần
  Mỗi năm tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức 02 lần
 4. Thông tư 11 đã bổ sung quy định về hoạt động bảo lãnh điện tử, từ đó cho phép tổ chức tín dụng và khách hàng được lựa chọn thực hiện hoạt động bảo lãnh ngân hàng bằng phương thức điện tử. Quy định này được áp dụng từ ngày 01/4/2023.


  Việc thực hiện hoạt động bảo lãnh điện tử phải đảm bảo an ninh, an toàn, bảo vệ thông điệp dữ liệu và bảo mật thông tin phù hợp với quy định của pháp luật.


  Cần lưu ý, việc nhận biết và xác minh thông tin nhận biết khách hàng qua phương tiện điện tử sẽ bị giới hạn giá trị của mỗi cam kết bảo lãnh, cụ thể như sau:

  • Khách hàng là cá nhân: Giá trị mỗi cam kết bảo lãnh không quá 4 tỷ đồng
  • Khách hàng là tổ chức: Giá trị mỗi cam kết bảo lãnh không quá 45 tỷ đồng

  Giới hạn này không áp dụng với các trường hợp như: Thông tin nhận biết khách hàng được xác thực bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền; khách hàng gửi đề nghị cấp bảo lãnh thông qua hệ thống SWIFT; khách hàng sử dụng chữ ký số khi đề nghị cấp bảo lãnh; khách hàng là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài,…

  Cho phép bảo lãnh ngân hàng theo phương thức điện tử
  Cho phép bảo lãnh ngân hàng theo phương thức điện tử
 5. Cụ thể, Thông tư 05/2023/TT-BGDĐT nhấn mạnh không tổ chức lớp không chuyên trong trường chuyên, quy định này chính thức có hiệu lực từ ngày 15/4/2023.


  Lớp học trong trường chuyên vẫn được tổ chức theo các môn học có trong chương trình giáo dục phổ thông bao gồm: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Ngoại ngữ, Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học. Trong đó sĩ số của mỗi lớp không được quá 35 học sinh/lớp.


  Việc tuyển sinh vào các lớp không chuyển của trường THPT chuyên như hiện nay được cho phép thực hiện tới hết năm hoạc 2023 - 2024. Còn các lớp không chuyên đã được tuyển sinh và tổ chức trong trường THPT chuyên trước đó vẫn tiếp tục thực hiện cho tới khi học hết lơp 12.

  Lớp cận chuyên, chất lượng cao bị xóa sổ
  Lớp cận chuyên, chất lượng cao bị xóa sổ
 6. Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 02/2023/TT-BXD hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng xây dựng, chính sách sẽ áp dụng từ ngày 20/4/2023.


  Thông tư 02/2023/TT-BXD, việc điều chỉnh đơn giá và giá hợp đồng xây dựng được quy định như sau:

  • Việc điều chỉnh đơn giá hợp đồng xây dựng thực hiện theo quy định tại Điều 38 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP được sửa bởi khoản 14 Điều 1 Nghị định số 50/2021/NĐ-CP:
   • Việc điều chỉnh đơn giá chỉ áp dụng đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh và hợp đồng theo thời gian khi có thỏa thuận
   • Khối lượng công việc thực tế tăng hoặc giảm lớn hơn 20% trong hợp đồng, đồng thời làm thay đổi trên 0,25% giá trị hợp đồng và trên 1% đơn giá của công việc đó hoặc khối lượng phát sinh chưa có đơn giá trong hợp đồng: Xác định đơn giá mới theo nguyên tắc đã thỏa thuận
   • Khối lượng công việc thực tế tăng lớn hơn 20% trong hợp đồng: Đơn giá mới chỉ được áp dụng cho phần khối lượng thực tế thực hiện vượt quá
   • Khối lượng thực tế thực hiện tăng hoặc giảm nhỏ hơn hoặc bằng 20% khối lượng công việc trong hợp đồng: Áp dụng đơn giá trong hợp đồng
  • Khi điều chỉnh giá hợp đồng dẫn đến phải điều chỉnh, bổ sung hợp đồng thì phải ký kết phụ lục hợp đồng.
  Hướng dẫn mới về việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng
  Hướng dẫn mới về việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng
 7. Theo Thông tư 25/2022/TT-BLĐTBXH, phương tiện bảo vệ cá nhân là những dụng cụ, phương tiện cần thiết mà người lao động phải được trang cấp để sử dụng trong khi làm việc/thực hiện nhiệm vụ để bảo vệ cơ thể khỏi các yếu tố nguy hiểm, có hại phát sinh trong quá trình lao động, khi các giải pháp công nghệ, thiết bị, kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động chưa thể loại trừ hết.


  Phương tiện bảo vệ cá nhân bao gồm: Phương tiện bảo vệ đầu, bảo vệ mắt, mặt, bảo vệ thính giác, bảo vệ cơ quan hô hấp, bảo vệ tay, bảo vệ chân, bảo vệ thân thể...


  Thông tư chính thức có hiệu lực từ ngày 1/04/2023.

  Chế độ trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân trong lao động
  Chế độ trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân trong lao động
 8. Thông tư 03/2023/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư 22/2016/TT-BCT về thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN như sau:

  • Thay thế Phụ lục II - Quy tắc cụ thể mặt hàng tại khoản 2 Điều 2 Thông tư 22 bằng Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này
  • Thay thế Phụ lục III - Tiêu chí chuyển đổi cơ bản với sản phẩm dệt may tại khoản 3 Điều 2 Thông tư 22 bằng Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này
  • Thay thế Phụ lục IV - Danh mục mặt hàng công nghệ thông tin (ITA) tại khoản 4 Điều 2 Thông tư 22 bằng Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này

  Thông tư chính thức có hiệu lực từ ngày 1/04/2023.

  Sửa đổi Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN
  Sửa đổi Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEANCông Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy